I chose youLights on the press interview of Luna Al-Shibl with titles preserved

My friend Noureddine Mona wrote:
From a private advisor.. to a general advisor..!!

It caught my attention, according to the vernacular Facebook language, that the pages of
Elvis has been bombarded… with sarcastic and critical comments and posts…
About the opinions you have put forward, and the ideas put forward by Mrs.
The President’s Special Adviser (media) .. in an interview with her.

Through perusal and from various sources; On some important points,
As stated in the interview…
Through my knowledge of the duties and duties of the advisors to the presidents;
According to the foundations of political and diplomatic sciences, their competencies and experiences..
I would like to make a few points:

1- The observer notices… since the beginning of the interview… he gets the impression that the consultant lady is “al-Shibl”; As if she is the Syrian decision-maker, or the one who participates in making it; More than giving advice…

 • This was demonstrated by pretending to know..and answering all of them
  living themes; political; military; international cooperation; investment; the economy; parties; And the movements in Lebanon… and Hamas… and the affairs of friends… and everything that concerns the Syrian internal and external affairs..
  In short, it means “your whole advisor…”…!! This is inconsistent with the concept and terminology of the presidents advisor.
  Where the advisor is distinguished and unique in a kind of knowledge and experience, which he presents to the President of the Republic in the shadows, rather than appearing in the forefront;
  As if he is the dynamo and the engine for all executive and non-executive decisions. 2- The observer notes the points mentioned in the answer to the media,
  She was speaking using what he knows
  with “power and influence” or intimidation; In the name of the President of the Republic..and this contradicts the title she holds as an advisor.
 • In the sense that she owns…or she has the final say in making decisions
  In all fields, regarding amendments and ministerial decisions; executive and legislative matters; issuing decrees; And the timing of its release.
  And technical matters outside the specialty.. And she makes her change on all topics without hesitation.
  This contradicts the articles contained in the decree appointing her;
  with the tasks assigned to it. 3- As a result of the absolute powers she enjoys (as it appeared from her speech); The language of diplomacy and protocol was absent; When talking about Mr. President and issues concerning his family.
  On a number of topics, her speech was embarrassing for the presidency and its responsibilities. 4- The chancellor gave confusing definitions.
  Does the media advisor really have the right to give definitions of patriotism, steadfastness, resistance, and belonging…and vocabulary that giants and savages of political science and diplomacy are unable to…!!! . As if the people were helpless; He began to feel that he might be punished; That he is the cause of the Syrian tragedy. And some anecdotes began to roll in the Syrian street..
  Will he ask us to sell our homes, so that we may be allowed to remain at home;
  And donate it…!!! 5- Dwarfing the role of the state in the resistance and the restoration of lands…
  And hold the people responsible for steadfastness and liberation.
  And when they sacrificed their children, they defended themselves. 6- Using the concept of abstraction and conditional;
  If all the counselor says in the interview is what she does
  In doing its job…
  This requires changing the name of a private media consultant
  The President of the Republic has the right to the personal representative of the President of the Republic and delegated extraordinary powers in Syria. Perhaps this is what the Chancellor said, and she wanted to say:
  In that the previous stage was required to be behind the camera..
  And that the current stage requires that it be … in front of the camera.”
 1. The language of the speech was very poor; And outside diplomatic norms and protocols.. when I talked about dealing and giving advice
  For Mr. President, it is as if the relationship is good for Bush.. as if it were part of the family. It is a very important part of the decision-making mechanism. 8- The two broadcasters who held the interview with the Chancellor; it seemed
  They have in the dialogue .. consideration; flattery; trying to please her;
  And they were careful not to make any embarrassment….because; has two subordinates,
  And they are afraid. In this case; In such an interview, someone who is fluent in the art, craftsmanship and impartiality of dialogue must be present; Without fear..
  It is bold, objective and transparent; in asking questions
  and comment on it. My personal opinion as an international expert: that these statements; In this way; In these circumstances; It has caused weakness for the determination of the helpless people, who live more than 82%
  below the poverty line. As for the merchants of war and money; Especially those responsible
  system of corruption; These messages make them happy, and enthrall them…
  Because it seems that there is absolutely no intention to fight corruption in the next stage.
  Many followers also read an explanation and interpretation; As well as the Syrian street..!! July 22, 2021 Noureddin Mona

seni seçtim
Luna Al-Shibl’in başlıkları korunan basın röportajında ​​​​ışıklar

Arkadaşım Noureddine Mona şunları yazdı:
Özel danışmandan genel danışmana..!!

Facebook’un yerel diline göre sayfaların dikkatimi çekti.
Elvis alaycı ve eleştirel yorumlar ve gönderilerle bombalandı…
Öne sürdüğünüz görüşler ve Mrs.
Başkanın Özel Danışmanı (medya) .. onunla yaptığı röportajda.

İnceleme yoluyla ve çeşitli kaynaklardan; Bazı önemli noktalarda,
Röportajda belirtildiği gibi…
Başkan danışmanlarının görev ve görevleri hakkında bilgim dahilinde;
Siyasi ve diplomatik bilimlerin temellerine, yeterliliklerine ve tecrübelerine göre..
Birkaç noktaya değinmek istiyorum:

1- Gözlemci… görüşmenin başından beri… danışman bayanın “eş-Şibl” olduğu izlenimini edinir; Sanki Suriye’deki karar verici ya da karar verme sürecine katılan o; Nasihat vermekten çok…

 • Bu, biliyormuş gibi yaparak ve hepsini cevaplayarak kendini gösterdi.
  yaşayan temalar; siyasi; askeri; Uluslararası işbirliği; yatırım; Ekonomi; partiler; Lübnan’daki hareketler, Hamas, dostların meseleleri ve Suriye’nin iç ve dış meselelerini ilgilendiren her şey.
  Kısacası “bütün danışmanınız…” demektir…!! Bu, başkanın danışmanı kavramı ve terminolojisi ile tutarsızdır.
  Danışmanın, ön planda görünmek yerine, Cumhurbaşkanına gölgede sunduğu bir tür bilgi ve tecrübede seçkin ve eşsiz olduğu;
  Sanki tüm yürütme ve yürütme dışı kararların dinamo ve motoru o. 2- Gözlemci, medyaya verilen cevapta belirtilen noktaları not eder,
  Bildiklerini kullanarak konuşuyordu
  “güç ve etki” veya gözdağı ile; Cumhurbaşkanı adına… ve bu onun danışman olarak sahip olduğu unvanla çelişiyor.
 • Sahip olduğu anlamda…ya da karar vermede son sözü söylemesi
  Tüm alanlarda, değişiklik ve bakanlık kararları ile ilgili olarak; yürütme ve yasama konuları; kararname çıkarmak; Ve yayınlanmasının zamanlaması.
  Ve uzmanlık dışı teknik konular..
 • Ve tereddüt etmeden tüm konularda değişimini yapıyor..
  Bu, onu atayan kararnamede yer alan maddelerle çelişmektedir;
  kendisine verilen görevlerle. 3- Sahip olduğu mutlak yetkiler neticesinde (konuşmasından da anlaşılacağı gibi); Diplomasi ve protokol dili yoktu; Sayın Başkan ve ailesini ilgilendiren konulardan bahsederken.
  Bir dizi konuda, konuşması cumhurbaşkanlığı ve sorumlulukları için utanç vericiydi. 4- Şansölye kafa karıştırıcı tanımlar yaptı.
  Medya danışmanı, siyaset bilimi ve diplomasinin devlerinin ve kaprislerinin yapamadığı vatanseverlik, sebat, yüzleşme ve aidiyet tanımlarını vermeye gerçekten yetkili mi…!!! . Sanki insanlar çaresiz; Cezalandırılabileceğini hissetmeye başladı; Suriye trajedisinin sebebinin o olduğunu. Ve Suriye sokağında bazı anekdotlar yuvarlanmaya başladı..
  Evde kalmamıza izin verilebilmesi için evlerimizi satmamızı mı isteyecek;
  Ve bağışlayın…!!! 5- Devletin direnişteki rolünün azaltılması ve toprakların restorasyonu…
  Ve insanları sebat ve kurtuluştan sorumlu tutun.
  Ve çocuklarını feda ettiklerinde kendilerini savundular. 6- Soyut ve koşullu kavramları kullanma;
  Eğer danışman görüşmede söylediği her şeyi yapıyorsa
  İşlevinin performansında..
  Bu, özel bir medya danışmanının adının değiştirilmesini gerektirir.
  Cumhurbaşkanı, Suriye’de Cumhurbaşkanının kişisel temsilcisine ve olağanüstü yetkiler devretme hakkına sahiptir. Belki de Şansölye’nin söylediği buydu ve söylemek istedi:
  Bunun içinde bir önceki aşamanın kamera arkasında olması gerekiyordu..
  Ve şu anki aşama bunun kamera önünde olmasını gerektiriyor.”
 1. Konuşma dili çok zayıftı; Ve diplomatik normlar ve protokoller dışında.. iş yapmaktan ve tavsiye vermekten bahsettiğimde
  Sayın Başkan için, sanki bu ilişki Bush için iyiymiş, sanki ailenin bir parçasıymış gibi. Karar alma mekanizmasının çok önemli bir parçasıdır. 8- Şansölye ile röportaj yapan iki yayıncı; görünüyordu
  Diyalogda var .. göz önünde bulundururlar; iltifat; onu memnun etmeye çalışmak;
  Ve mahcup etmemeye özen gösterdiler….Çünkü; iki astı var,
  Ve korkuyorlar. Bu durumda; Böyle bir görüşmede sanata, ustalığa ve diyalogun tarafsızlığına hakim birinin bulunması gerekir; Korkusuz..
  Cesur, objektif ve şeffaftır; soru sorarken
  ve ona göre yorum yapın. Uluslararası bir uzman olarak kişisel görüşüm: bu ifadeler; Böylece; Bu şartlar altında; Yüzde 82’den fazla yaşayan çaresiz insanların kararlılığı için zayıflığa neden oldu.
  yoksulluk sınırının altında. Savaş ve para tacirlerine gelince; Özellikle sorumlular
  yolsuzluk sistemi; Bu mesajlar onları mutlu eder, büyüler…
  Çünkü bundan sonraki aşamada kesinlikle yolsuzlukla mücadele niyeti yok gibi görünüyor.
  Birçok takipçi ayrıca bir açıklama ve yorum okur; Hem de Suriye sokağı..!! 22 Temmuz 2021 Nureddin Mona

Ben Jever before entering the Knesset: My dream is to expel Ahmed Tibi from the Knesset session..The darkness did not gather the thief’s hand..

Knesset’e girmeden önce Ben Jever: Benim hayalim Ahmed Tibi’yi Knesset oturumundan çıkarmak..Karanlık, hırsızın elini toplamadı.. بن جڤير قبل دخوله الكنيست: حُلمي أن أَطرد احمد الطيبي من جلسة الكنيست..العتمة ما اجت ع قد إِيد الحرامي..

The assistant bus driver shoots to disperse the passengers in the city of Masyaf in the countryside of Hama as a result of the congestion and the ongoing transportation crisis in the areas controlled by the criminal regime

Asistan otobüs şoförü, kriminal rejimin kontrol ettiği bölgelerdeki trafik sıkışıklığı ve devam eden ulaşım krizi sonucu Hama kırsalındaki Masyaf kentinde yolcuları dağıtmak için ateş açtı. معاون سائق حافلة يطلق الرصاص لتفريق الركاب في مدينة #مصياف بريف #حماة نتيجة الازدحام وأزمة المواصلات المتواصلة في مناطق سيطرة نظام الاجرام

Defense Minister Hulusi Akar, commenting on Greece’s purchase of French Rafale aircraft:

“The balance of power cannot be changed by owning several #used aircraft.” Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan’ın Fransız Rafale uçağı satın almasına ilişkin şu değerlendirmede bulundu: Birkaç #kullanılmış uçağa sahip olunarak güç dengesi değiştirilemez. وزير الدفاع خلوصي اكار تعقيباً على شراء ⁧‫#اليونان‬⁩ طائرات رافال فرنسية: ‏”لا يمكن تغيير ميزان القوى من خلال امتلاك عدة طائراتمتابعة قراءة “Defense Minister Hulusi Akar, commenting on Greece’s purchase of French Rafale aircraft:”

اخترت لكم
اضواء على المقابلة الصحفية للونا الشبل مع حفظ الالقاب

كتب الصديق نور الدين منى :
من مستشارة خاصة.. إلى مستشارة عامة..!!

لفت انتباهي وحسب اللغة الفيسبوكية الدارجة، أن صفحات
الفيس أُمطِرَتْ… بالتعليقات والمنشورات الساخرة والناقدة …
حول الآراء التي طرحتها، والأفكار التي عرضتها السيدة
مستشارة الرئيس الخاصة ( الإعلامية) .. وذلك في مقابلة لها .

ومن خلال الإطلاع ومن مصادر مختلفة؛ عن بعض النقاط الهامة،
فيما ورد في المقابلة..
ومن خلال معرفتي بمهام وواجبات مستشاري الرؤساء؛
حسب أسس العلوم السياسية والدبلوماسية.. وكفاءاتهم وخبراتهم..
أحببتُ، أن أسجِّلَ بعض النقاط:

1- يلاحظ المتتبِّعُ.. ومنذ بداية المقابلة.. ويأخذ انطباعاً بأن السيدة المستشارة ” الشبل” ؛ وكأنها صانعة القرار السوري، أو من تشارك في صنعه؛ أكثر من إعطاء الاستشارة….

 • وتجلَّى ذلك من خلال التظاهر بالمعرفة.. والإجابة عن جميع
  المواضيع المعيشية؛ والسياسية؛ والعسكرية؛ والتعاون الدولي؛ والاستثمار؛ والاقتصاد؛ والأحزاب؛ والحركات في لبنان.. وحماس.. وشؤون الأصدقاء…وكل ما يهم الشأن الداخلي السوري والخارجي..
  يعني بالمختصر ” مستشارة بتاع كله..” …!!
 • وهذا يتعارض مع مفهوم ومصطلح المستشار للرؤساء ..
  حيث يكون المستشار متميزاً ومتفرداً في نوع من المعرفة والخبرة ، يقدمها لرئيس الجمهورية في الظل، لا أن يظهر في الواجهة؛
  وكأنه هو الدينامو والمحرك لكل القرارات التنفيذية وغير التنفيذية.

2- يلاحظ المتتبع للنقاظ الواردة في الإجابة للإعلاميين،
أنها كانت تتحدث باستخدام ما يعرف
بسلطان ” القوة والنفوذ” أو التخويف؛ باسم السيد رئيس الجمهورية ..وهذا يخالف اللقب الذي تحمله كمستشارة.

 • بمعنى أنها تملك.. أو أنها صاحبة الكلمة الفصل بصنع القرارات
  في كل المجالات..بشؤون التعديلات والقرارات الوزارية؛ وأمور تنفيذية وتشريعية؛ وصدور المراسيم؛ وتوقيت صدورها..
  وأمور فنية خارجة عن التخصص..
 • وتدلو بدلوها في كل المواضيع دون تردد..
  وهذا يتعارض مع المواد الواردة في مرسوم تعيينها؛
  بالمهام الموكلة إليها.

3- نتيجة الصلاحيات المطلقة التي تتمتع بها (كما بدا من حديثها)؛ غابت لغة الدبلوماسية والبروتوكولات؛ عند الحديث عن السيد الرئيس وقضايا تخص عائلته.
وفي عدد من المواضيع كان حديثها محرجاً لمقام الرئاسة وتحمل مسؤولياته.

4- أدلت المستشارة بتعاريف مشوشة..
هل حقاً يحق للمستشارة الإعلامية أن تعطي تعاريف في الوطنية والصمود والتصدي والانتماء ..ومفردات يعجز عنها عمالقة وفطاحلة العلوم السياسية والدبلوماسية…!!! .

وكأن الشعب المغلوب على أمره؛ بدأ يشعر بأنه قد تطبق بحقه عقوبات؛ بأنه هو سبب المأساة السورية.

وبدأت تتدحرج بعض الطرائف في الشارع السوري ..
هل سيطلب منا أن نبيع بيوتنا، حتى يُسمَحَ لنا بالبقاء في الوطن؛
و التبرع بها…!!!

5- تقزيم دور الدولة في المقاومة واستعادة الأراضي ….
وتحميل الشعب مسوؤلية الصمود والتحرير.
وأنهم عندما ضحوا بأولادهم،إنما بذلك دافعوا عن أنفسهم..

6- باستخدام المفهوم التجريدي والشرطي؛
إذا كان كل ما صرَّحتْ به المستشارة في المقابلة، هي ما تمارسه
في أداء وظيفتها..
فهذا يستوجب تغيير اللقب من مستشارة إعلامية خاصة
للسيد رئيس الجمهورية إلى الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية والمفوض بصلاحيات فوق العادة في سورية.

وربما هذا ما صرحت به المستشارة، وأرادت قوله:
” في أن المرحلة السابقة كانت تقتضي أن تكون خلف الكاميرا..
وأن المرحلة الحالية تقتضي أن تكون …أمام الكاميرا “.

7- لغة الخطاب كانت فقيرة جداً؛ وخارجة عن الأعراف الدبلوماسية والبروتوكولات.. عندما تحدثت عن التعامل وإسداء النصح
للسيد الرئيس.. فكأن العلاقة خوش بوش.. وكأنها جزء من الأسرة؛ وجزء هام جداً في آلية وصنع القرار.

8- المذيعان اللذان أجريا اللقاء مع السيدة المستشارة؛ كان يبدو
لديهما في الحوار..المراعاة؛ والتملق؛ ومحاولة إرضائها؛
وكانا حريصين على ألا يقوما بأي إحراج….لأنهما؛ لها تابعان،
ومنها خائفان.

وفي هذه الحالة؛ يجب أن يقوم في هكذا مقابلة، من يجيد فن وحرفية وحيادية الحوار؛ دون خوف..
ويتمتع بالجرأة والموضوعية والشفافية؛ في طرح الأسئلة
والتعقيب عليها.

 • رأيي الشخصي كخبير دولي: أن هذه التصريحات؛ وبهذه الطريقة؛ وبهذه الظروف؛ قد تسبب وهناً لعزيمة الشعب المغلوب على أمره، والذي يعيش أكثر من 82 %
  منه تحت خط الفقر. أما تجار الحرب و المال؛ وخاصة المسؤولين الذين ينتمون
  لمنظومة الفساد؛ فهذه الرسائل تسعدهم، وتطربهم…
  لأنه يبدو، أنه لا نية إطلاقاً بمكافحة الفساد بالمرحلة المقبلة..
  كما قرأ الكثير من المتابعين تفسيرا وتأويلا ؛ وكذلك الشارع السوري ..!!

٢٢ تموز ٢٠٢١

نورالدين منى

Maher al-Assad’s Criminal Division, Fourth Division, classified as international terrorism

Local sources revealed that the Fourth Division raided some neighborhoods in Daraa al-Balad this morning, violating the latest agreement that included lifting the siege on the besieged neighborhood for a month, and looting the contents of some houses. The “Ahrar Houran Gathering” said that the “Fourth Division” militia, led by the criminal Maher al-Assad, brotherمتابعة قراءة “Maher al-Assad’s Criminal Division, Fourth Division, classified as international terrorism”

The criminal regime announces the return of twice what Russia announced..Conflict about the number of refugees returning to Syria

The criminal regime’s announcement of the number of returning refugees showed the big difference with what was announced by Moscow at the meeting of the joint committee to follow up on the implementation of the results of the “International Conference on the Return of Syrian Refugees” held in Damascus last November in a clear conflictمتابعة قراءة “The criminal regime announces the return of twice what Russia announced..Conflict about the number of refugees returning to Syria”

نُشر بواسطة عبد العزيز شويش

هندسة عمارة www.shwiesh.com

اترك تعليقًا

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Google photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s

أنشئ موقعًا مجانيًّا على الويب باستخدام وردبرس.كوم
ابدأ
%d مدونون معجبون بهذه: