Doubts about the government’s ability to solve the country’s crises (report)

The country is experiencing an unprecedented severe economic crisis that has led to the collapse of the local currency and the scarcity of fuel and medicine

Hükümetin ülkedeki krizleri çözme yeteneği hakkında şüpheler (rapor)

Ülke, yerel para biriminin çöküşüne ve yakıt ve ilaç kıtlığına yol açan benzeri görülmemiş şiddetli bir ekonomik kriz yaşıyor.

شكوك حول قدرة حكومة لبنان على حل أزمات البلد (تقرير)

البلاد تعاني أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة أدت لانهيار العملة المحلية وشح الوقود والأدوية

The country is experiencing an unprecedented severe economic crisis that has led to the collapse of the local currency and the scarcity of fuel and medicine
Issa: The new government is an exact copy of the previous governments

  • Shoman: There is a clear third of the blocking of the Free Patriotic Movement” in return for granting the government confidence After about 13 months of government vacuum, the curtain came down on a new government lineup on Friday, headed by Najib Mikati, who formed a government of 24 ministers. The government is facing great challenges, in light of the country’s suffering an unprecedented severe economic crisis that led to a record collapse in the value of the local currency against the dollar, as well as a shortage of fuel and medicine, and the collapse of the purchasing power of the Lebanese. The writer and political analyst, Tawfiq Shoman, said, in a statement to Anadolu Agency, that “the government has several tests, starting with rearranging Lebanon’s relations with Syria and the Gulf states, then applying the terms of the French paper, in addition to determining the extent of financial losses in Lebanon and negotiating with the International Monetary Fund, which leads to to the release of funds allocated to Lebanon from the CEDRE Conference. The initiative, or the intended paper, was launched by French President Emmanuel Macron, from Beirut, days after the explosion of the port of the Lebanese capital, last August 4, to form a new government. The initiative provides for the formation of a new government of “independents” (non-partisan), to be followed by administrative and banking reforms. In turn, journalist and political analyst Tony Issa considers that “the challenges facing the new government are to remove Lebanon from the state of bankruptcy, by stopping the corrupt practices of the political system.” On the other hand, Khaldoun Al-Sharif, a politician and former advisor to Mikati, contented himself with saying that “it is not expected that a rescue government will come, but rather a government that will stop the collapse, because the issue of rescue requires decades, and this is what the World Bank mentioned.” Al-Sharif said, in a statement to Anadolu Agency, that “what is required is to secure medicine, diesel, gasoline and basic materials for the people, and what is required is to enter into negotiations with the International Monetary Fund and liberalize the lira in a flexible manner, so that there is a single exchange rate in the country.” ** Technopolitical government Issa doubts the ability of the new government to achieve what the Lebanese aspire to in terms of a solution to the country’s crises. He considers that “the new government is an exact copy of the previous governments, which were representatives of political forces.” He points out that “most of the ministers are affiliated with Lebanese political forces, and this will lead to a government similar to that of Hassan Diab in terms of conditions and capabilities.” Issa’s words are consistent with Shoman, who said, “We are in front of a techno-political government, formulated and manufactured by the Lebanese political forces.” Schumann asks: “To what extent will specialists and technicians in the government be allowed to carry out the rescue operation and find solutions in light of the catastrophic collapse situation at the financial, social and security levels?” He stresses that “the first step to expecting the government’s success, or a quarter of its success, depends on removing the conflicts of political forces from it.” He added, “If political disputes pass to the government and turn into a kind of fighting, this matter will paralyze it and prevent it from offering any solution to the rescue.” ** The problem of the blocking third One of the criticisms of the government’s form is that the country’s president and his political team, the Free Patriotic Movement, obtained the blocking third, which means that they have the ability to disrupt any government project. However, President Michel Aoun denied the matter in a chat with journalists after announcing the formation of the government, saying: “We are not thinking about this matter. It was a political war on us, and we took what was necessary, but the important thing is that the consensus in the work will be the first reason.” to success.” Here, Shoman believes that “there is a clear blocking third of the Free Patriotic Movement,” considering that there is an agreement that there will be a barter, which is to give the blocking third to the President of the Republic and his team in return for giving the confidence of Aoun’s team to the Mikati government in the House of Representatives. In other words, the equation is “the crippling third against confidence,” according to Schumann’s account. For his part, Issa considers that “talking about the blocking third is incorrect, because the real blocking third is Hezbollah,” expecting that “the next stage will witness the strength of Iran’s allies in the country.” As for Sharif, he denies knowing that there is a disabled third of the ministers in the interest of the President of the Republic and his political team, stressing that the form is just a “detailing” in light of the living and economic conditions in the country. In response to a question about the Free Patriotic Movement’s change of opinion to grant confidence to the government after it refused to grant it, Al-Sharif said that “the Free Patriotic Movement got a minimum of 8 ministers in the government, and therefore whoever has 8 ministers in the government can only give her his confidence.” Earlier on Friday, President Aoun and Prime Minister-designate Najib Mikati signed a decree to form the new government, in the presence of Parliament Speaker Nabih Berri. The Mikati government will succeed the caretaker government, headed by Hassan Diab, which resigned 6 days after a catastrophic explosion occurred in the port of Beirut on August 4, 2020. In sum, the established fact is that the Lebanese people are suffering at various levels of life and livelihood, and they need a “miracle” to recover from this reality. Will the Mikati government succeed in this difficult test?

Ülke, yerel para biriminin çöküşüne ve yakıt ve ilaç kıtlığına yol açan benzeri görülmemiş şiddetli bir ekonomik kriz yaşıyor.
Issa: Yeni hükümet önceki hükümetlerin birebir kopyası

  • Shoman: Hükümete güven vermesi karşılığında Özgür Yurtsever Hareket’in engellenmesinin açık bir üçte biri var” Yaklaşık 13 aylık hükümet boşluğundan sonra, Cuma günü 24 bakandan oluşan bir hükümet kuran Najib Mikati başkanlığındaki yeni hükümet kadrosunun perdesi aralandı. Ülkenin, dolar karşısında yerel para biriminin değerinde rekor bir düşüşe, yakıt ve ilaç kıtlığına yol açan eşi görülmemiş şiddetli bir ekonomik krizden muzdarip olması ışığında, hükümet büyük zorluklarla karşı karşıya. Lübnanlıların satın alma gücü Yazar ve siyasi analist Tawfiq Shoman, Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada, “Hükümetin, Lübnan’ın Suriye ve Körfez ülkeleriyle ilişkilerini yeniden düzenlemekle başlayan, ardından Fransız gazetesinin şartlarını uygulayan, buna ek olarak çeşitli testleri var” dedi. Lübnan’daki mali kayıpların boyutunu belirlemek ve CEDRE Konferansı’ndan Lübnan’a tahsis edilen fonların serbest bırakılmasına yol açan Uluslararası Para Fonu ile müzakere etmek. Girişim veya amaçlanan belge, 4 Ağustos’ta Lübnan başkentindeki limanın patlamasından günler sonra, yeni bir hükümet kurmak için Beyrut’tan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından başlatıldı. Girişim, idari ve bankacılık reformlarının izleyeceği yeni bir “bağımsızlar” (partizan olmayan) hükümetinin kurulmasını sağlıyor. Buna karşılık, gazeteci ve siyasi analist Tony Issa, “yeni hükümetin karşılaştığı zorlukların, siyasi sistemin yozlaşmış uygulamalarını durdurarak Lübnan’ı iflas durumundan çıkarmak olduğunu” düşünüyor. Öte yandan, bir politikacı ve Mikati’nin eski danışmanı olan Haldun el-Sharif, “Bir kurtarma hükümetinin gelmesi değil, çöküşü durduracak bir hükümetin gelmesi bekleniyor, çünkü kurtarma meselesi nedeniyle, kurtarma meselesi nedeniyle çöküşü durduracak bir hükümet bekleniyor. onlarca yıl gerektirir ve bu Dünya Bankası’nın bahsettiği şeydir.” Al-Sharif, Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada, “Gerekenin halka ilaç, motorin, benzin ve temel malzemeleri temin etmek, gereken ise Uluslararası Para Fonu ile müzakerelere girmek ve lirayı serbest bırakmaktır” dedi. esnek bir şekilde, böylece ülkede tek bir döviz kuru var.” ** Teknopolitik hükümet Issa, yeni hükümetin Lübnanlıların ülkedeki krizlere bir çözüm olarak arzu ettiklerini başarma yeteneğinden şüphe ediyor. “Yeni hükümetin, siyasi güçlerin temsilcisi olan önceki hükümetlerin bire bir kopyası” olduğunu düşünüyor. Bakanların çoğunun Lübnan siyasi güçleriyle bağlantılı olduğuna ve bu durumun koşullar ve yetenekler açısından Hassan Diab hükümetine benzer bir hükümete yol açacağına dikkat çekiyor. Issa’nın sözleri, “Lübnan siyasi güçleri tarafından formüle edilen ve üretilen tekno-politik bir hükümetin önündeyiz” diyen Shoman ile tutarlıdır. Schumann, “Hükümetteki uzmanların ve teknisyenlerin, finansal, sosyal ve güvenlik düzeylerindeki feci çöküş durumu ışığında kurtarma operasyonunu yürütmelerine ve çözümler bulmalarına ne ölçüde izin verilecek?” diye soruyor. “Hükümetin başarısını beklemenin ilk adımının veya başarısının dörtte birinin, siyasi güçlerin çatışmalarını hükümetten uzaklaştırmaya bağlı olduğunu” vurguluyor. Siyasi anlaşmazlıklar hükümete geçerse ve bir tür kavgaya dönüşürse, bu mesele onu felç edecek ve kurtarmaya herhangi bir çözüm önermesini engelleyecektir” dedi. ** Üçüncü engelleme sorunu Hükümetin biçimine yönelik eleştirilerden biri de, ülkenin cumhurbaşkanı ve siyasi ekibi olan Hür Yurtsever Hareket’in, herhangi bir hükümet projesini bozma yeteneğine sahip oldukları anlamına gelen engelleme üçüncüsünü almasıdır. Ancak Cumhurbaşkanı Mişel Avn, hükümetin kurulduğunu açıkladıktan sonra gazetecilerle yaptığı bir sohbette konuyu yalanlayarak, “Bu konuyu düşünmüyoruz. Bu bize siyasi bir savaştı ve gereğini aldık ama önemli olanı aldık. şey şu ki, işteki uzlaşı ilk sebep olacaktır.” Burada Shoman, “Özgür Vatansever Hareket’in açık bir şekilde bloke eden üçte biri olduğuna” inanıyor ve bir takas olacağına dair bir anlaşma olduğunu ve bunun karşılığında blokajın üçüncü olarak Cumhurbaşkanına ve ekibine verileceğini düşünüyor. Aoun’un ekibinin Temsilciler Meclisi’ndeki Mikati hükümetine güvenini verdiği için. Başka bir deyişle, Schumann’ın hesabına göre, denklem “güvene karşı sakatlayıcı üçüncü” dür. Issa ise, “bir sonraki aşamada İran’ın ülkedeki müttefiklerinin gücüne tanık olacağını” umarak, “engelleyen üçüncü kişiden bahsetmenin yanlış olduğunu, çünkü asıl engelleyen üçüncünün Hizbullah olduğunu” düşünüyor. Şerif’e gelince, Cumhurbaşkanı ve siyasi ekibinin çıkarına bakanların üçte birinin engelli olduğunu bildiğini reddederek, formun ülkedeki yaşam ve ekonomik koşullar ışığında sadece bir “detay” olduğunu vurguladı. ülke. Özgür Yurtsever Hareket’in, güven vermeyi reddetmesinin ardından hükümete güven vermek için görüş değişikliğine ilişkin bir soruya cevaben, Al-Sharif, “Özgür Yurtsever Hareketin hükümette en az 8 bakanı var ve bu nedenle kim olursa olsun, hükümete güven verdi. Hükümetteki 8 bakan ona sadece güvenini verebilir.” Cuma günü erken saatlerde, Cumhurbaşkanı Aoun ve Başbakan adayı Najib Mikati, Meclis Başkanı Nabih Berri’nin huzurunda yeni hükümeti kurmak için bir kararname imzaladılar. Mikati hükümeti, 4 Ağustos 2020’de Beyrut limanında meydana gelen feci bir patlamadan 6 gün sonra istifa eden Hassan Diab başkanlığındaki geçici hükümetin yerini alacak. Özetle, Lübnan halkının çeşitli yaşam ve geçim seviyelerinde acı çektiği ve bu gerçeklikten kurtulmak için bir “mucizeye” ihtiyaçları olduğu bilinen bir gerçektir.Mikati hükümeti bu zor sınavı başarabilecek mi?

البلاد تعاني أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة أدت لانهيار العملة المحلية وشح الوقود والأدوية

  • عيسى: الحكومة الجديدة هي نسخة طبق الأصل عن الحكومات السابقة
  • شومان: هناك ثلث معطل واضح للتيار الوطني الحر” مقابل منح الحكومة الثقة

بعد نحو 13 شهراً من الفراغ الحكومي، أسدل الستار عن تشكيلة حكومية جديدة الجمعة، برئاسة نجيب ميقاتي، الذي شكّل حكومة من 24 وزيراً.

أمام الحكومة تحديات كبيرة، في ظلّ معاناة البلاد أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي بقيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلا عن شح في الوقود والأدوية، وانهيار القدرة الشرائية للبنانيين.

يقول الكاتب والمحلل السياسي توفيق شومان، في تصريح للأناضول، إن “أمام الحكومة اختبارات عدة، تبدأ بإعادة ترتيب علاقات لبنان مع سوريا ودول الخليج، ثمّ بتطبيق بنود الورقة الفرنسية، إضافة إلى تحديد حجم الخسائر المالية في لبنان والتفاوض مع صندوق النقد الدولي، ما يؤدي إلى الإفراج عن الأموال المخصصة للبنان من مؤتمر سيدر”.

المبادرة، أو الورقة المقصودة، أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من بيروت بعد أيام من انفجار مرفأ العاصمة اللبنانية، في 4 أغسطس/آب الماضي، لتشكيل حكومة جديدة.

وتنص المبادرة على تشكيل حكومة جديدة من “مستقلين” (غير حزبيين)، على أن يتبع ذلك إصلاحات إدارية ومصرفية.

بدوره، يعتبر الصحفي والمحلل السياسي طوني عيسى، أن “التحديات أمام الحكومة الجديدة هي إزالة لبنان من حالة الإفلاس، من خلال وقف ممارسات الفساد من جانب المنظومة السياسية”.

بالمقابل، اكتفى خلدون الشريف، السياسي والمستشار السابق لميقاتي، بالقول إنه “ليس من المتوقع أن تأتي حكومة إنقاذية، وإنما حكومة توقف الانهيار، لأن موضوع الإنقاذ يتطلب عشرات السنوات، وهذا ما ذكره البنك الدولي”.

وقال الشريف، في تصريح للأناضول، إن “المطلوب تأمين الدواء والمازوت والبنزين والمواد الأساسية للشعب، والمطلوب الولوج بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي وتحرير الليرة بشكل مرن، لكي يكون هناك سعر صرف واحد في البلاد”.

** حكومة تكنوسياسية

يشكك عيسى في قدرة الحكومة الجديدة على تحقيق ما يطمح إليه اللبنانيون من حلّ لأزمات البلاد.

ويعتبر أن “الحكومة الجديدة هي نسخة طبق الأصل عن الحكومات السابقة التي كانت عبارة عن ممثلين للقوى السياسية”.

ويشير إلى أن “معظم الوزراء محسوبين على قوى سياسية لبنانية، وهذا سيؤدي إلى أن تكون حكومة مشابهة لحكومة حسان دياب من حيث الظروف والقدرات”.

ويتوافق كلام عيسى مع شومان، الذي قال “إننا أمام حكومة تكنوسياسية، صاغتها وصنعتها القوى السياسية اللبنانية”.

ويسأل شومان: “إلى أي حد سيسمح للاختصاصيين والتقنيين في الحكومة أن يقوموا بعملية الإنقاذ وإيجاد الحلول في ظل الوضع الكارثي الانهياري على المستويات المالية الاجتماعية والأمنية؟”.

ويشدد على أن “الخطوة الأولى للتوقع بنجاح الحكومة، أو ربع نجاح لها، مرهون بإبعاد نزاعات القوى السياسية عنها”.

وأضاف: “إذا انتقلت النزاعات السياسية إلى الحكومة وتحولت إلى نوع من الاقتتال، فهذا الأمر سيشلّها ويحول دون أن تقدم أي حل للإنقاذ”.

** إشكالية الثلث المعطل

واحدة من الانتقادات التي طالت شكل الحكومة، هي حصول رئيس البلاد وفريقه السياسي، أي “التيار الوطني الحر”، على الثلث المعطل، ما يعني حصولهما على قدرة تعطيل أي مشروع للحكومة.

غير أن الرئيس ميشال عون، نفى الأمر في دردشة مع الصحفيين عقب الإعلان عن تشكيل الحكومة، قائلاً: “نحن لا نفكر في هذا الأمر. كانت حرباً سياسية علينا، وأخذنا ما يجب أخذه، أما المهم، فيكمن في التوافق في العمل الذي سيكون السبب الأول للنجاح”.

وهنا، يرى شومان أن “هناك ثلثا معطلا واضحا للتيار الوطني الحر”، معتبرا أن ثمة اتفاقاً على أن تكون هناك مقايضة، تتمثّل بمنح الثلث المعطّل لرئيس الجمهورية وفريقه مقابل إعطاء ثقة فريق عون لحكومة الميقاتي في مجلس النواب”.

أي أن المعادلة هي “الثلث المعطل مقابل الثقة”، وفق اعتبار شومان.

من جهته، يعتبر عيسى أن “الكلام عن الثلث المعطل ليس في محله، لأن الثلث المعطل الحقيقي هو حزب الله”، متوقعاً أن “تشهد المرحلة المقبلة قوة لحلفاء إيران في البلاد”.

أما الشريف، فينفي علمه بوجود ثلث معطّل من الوزراء لمصلحة رئيس الجمهورية وفريقه السياسي، مشدداً على أن الشكل هو مجرّد “تفصيل” في ظل الظروف المعيشية والاقتصادية في البلد.

وفي ردّه على سؤال عن تغيّر رأي “التيار الوطني الحر” بمنح الثقة للحكومة بعدما كان رافضاً منحها ذلك، يقول الشريف إن “الوطني الحر حصل على 8 وزراء بالحد الأدنى في الحكومة، وبالتالي من له 8 وزراء في الحكومة لا يمكن إلا يمنحها ثقته”.

وفي وقت سابق الجمعة، وقع الرئيس عون ورئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة، بحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وستخلف حكومة ميقاتي حكومة تصريف الأعمال، برئاسة حسان دياب، التي استقالت بعد 6 أيام على انفجار كارثي وقع بمرفأ بيروت في 4 أغسطس/ آب 2020.

بالمحصلة، الحقيقة الثابتة أن الشعب اللبناني يعاني على مختلف الصعد الحياتية والمعيشة، وهو بحاجة إلى “معجزة” للشفاء من هذا الواقع، فهل ستنجح حكومة ميقاتي بهذا الاختبار الصعب؟

Passport queue in Hama today and every dayNo hope, no work.No electricity, no diesel, no bread#massmigration

Hama’da bugün ve her gün pasaport kuyruğuUmut yok, iş yok.Elektrik yok, dizel yok, ekmek yok#kitlesel göç 今日と毎日ハマのパスポートキュー希望も仕事もありません。電気もディーゼルもパンもありません#大量移動 طابور الجوازات في مدينة حماة اليوم وكل يوملا أمل لا عمل .لاكهرباء لامازوت ولاخبز#هجرة_جماعية

The Japanese pharmaceutical company, Shionogi, has started clinical trials of a corona vaccine, which it is working to develop to be used as a booster vaccine.

And participates in the clinical trials, which began on Friday, 200 people, all of whom received two doses of the Pfizer or Moderna vaccines at least six months ago. Half of the participants will receive the Shionogi vaccine as a booster, while the other half will receive the Pfizer vaccine. The Osaka-based company will thenمتابعة قراءة “The Japanese pharmaceutical company, Shionogi, has started clinical trials of a corona vaccine, which it is working to develop to be used as a booster vaccine.”

Global inflation and the depreciation of the lira complicate the livelihood of the Lebanese

Prices of basic commodities jumped more than 10 times – Employee wages remained stable despite the high prices – The deterioration in the exchange rates of the lira pushed millions to the edge of poverty 06.12.2021 Day after day, the economic and living wounds of the Lebanese are deepening, after the value of their salariesمتابعة قراءة “Global inflation and the depreciation of the lira complicate the livelihood of the Lebanese”

نُشر بواسطة عبد العزيز شويش

هندسة عمارة www.shwiesh.com

اترك تعليقًا

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Google photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s

أنشئ موقعًا مجانيًّا على الويب باستخدام وردبرس.كوم
ابدأ
%d مدونون معجبون بهذه: