تصميم موقع كهذا باستخدام ووردبريس.كوم
ابدأ

a open invitationThe political solution between the problem of change and rehabilitation.

▪️Axles

 1. The popular uprising of 2011 began with a demand for the downfall of the regime with all its foundations and tools, and considering it an illegitimate regime, and during a bloody process that was interspersed with various regional agreements, conferences, decisions and alliances, Sochi, Geneva, Astana, Vienna, …… a middle approach to the solution was imposed, which was manifested in The decisions of Geneva, Astana, and others, in which the radical international position towards the regime regressed towards recognizing it and even posing the necessity of negotiating with it, and for that the Negotiating Committee and the Constitutional Committee were manufactured.
 2. These bodies that went beyond Geneva Resolution 2254, and buried it before its actual birth, put the opposition in front of difficult choices, and pushed it to split over the priorities for a solution.. Implementing the Geneva Resolution in its hierarchy, or starting to draft a new constitution, and facing the difficulty of achieving any progress in implementing the Geneva Resolution or Reaching for a consensual drafting of the constitution and the political debate that revolved around the priority of the transitional period or the drafting of a new constitution, the opposition found itself in a state of political loss and loss of compass and national goals to work for.. It seemed as if it had fallen into a quagmire of mud floundering without a goal. Political idleness has weakened and even vanished with it any active and independent role, and it has turned into mere tools for the outside.
 3. It has become clear that the will of the international community is not directed to the removal of the regime at the present time, which makes it a key player in managing the peaceful solution to the Syrian crisis. It cannot be ignored, at least temporarily, by the opposition parties regionally and locally, which gave it a negotiating impetus that reached the point of denying the opposition and refusing to negotiate. With her in a dewy manner,…which has led the efforts to resolve it to a state of political impossibility…complicated.

 1. In the context of this thorny situation, which produced a highly sensitive and accurate balance of power, where is the interest of the Syrian people to get out of their crisis, and in which of the solutions can they be achieved?
  _ Is the option of change still a realistic solution that can be achieved? Or bet on rehabilitating the regime and changing its behaviour.,?
  In the face of the regime’s intransigence and intransigence in its refusal to make any change in its behavior, or to enter into serious negotiations that lead to budge the status quo… is there a third option?
 2. Where can we find the location of the Syrian opposition, and what is their real and realistic role in finding a solution that achieves the people’s interests and aspirations?
 3. The military buildup in northern Syria and the results it will lead to. Can it be placed in the context of rearranging the regional and local balances and the Syrian situation again, which may pave the way for a way out of this state of impossibility, and open a horizon for new data. Or will the situation further complicate?
 4. Within these existing data, is it possible to declare the political death of the classical opposition, and the necessity of establishing new oppositions, based on national and radical democratic foundations?
  To talk about this subject and within these themes, Amarji-Syrian Democratic Committees hosts:
  Professor: Sabah Hallaq.
  Doctor: Louay Safi.
  Doctor: Abdullah Turkmani.
  -Professor: Mowaffaq Nayrabeh.
  Amarji invites you to attend the panel discussion that will be held on Saturday evening, on November 13, 2021, at seven o’clock European time, and eight o’clock Damascus time via the Zoom / Zoom application, or follow the live broadcast on the official Amarji Facebook page, the Zoom link will be published before the date of the symposium.
  Thank you very much for your interest and follow up.

açık davet
Değişim ve rehabilitasyon sorunu arasındaki politik çözüm.

▪️Akslar

 1. 2011 halk ayaklanması, rejimin tüm temelleri ve araçlarıyla yıkılması talebiyle, onu gayrimeşru bir rejim olarak kabul ederek ve çeşitli bölgesel anlaşma, konferans, karar ve ittifakların serpiştirildiği kanlı bir süreçte, Soçi, Cenevre, Astana, Viyana, …… Cenevre, Astana ve diğerlerinin kararlarında kendini gösteren, rejime yönelik radikal uluslararası pozisyonun onu tanımaya doğru gerilediği ve hatta rejimin sınırlarını yükselttiği çözüme orta bir yaklaşım dayatıldı. onunla müzakere zorunluluğu vardı ve bunun için müzakere organı ve anayasa komitesi üretildi.
 2. Cenevre Kararı 2254’ün ötesine geçen ve onu asıl doğumundan önce gömen bu organlar, muhalefeti zor seçimlerin önüne koydu ve çözüm için öncelikler konusunda bölünmeye itti. Cenevre Kararını hiyerarşisinde uygulamak veya yeni bir anayasa taslağı hazırlamaya başlamak ve Cenevre Kararı’nın uygulanmasında herhangi bir ilerleme sağlamanın zorluğuyla karşı karşıya kalmak veya anayasanın uzlaşı ile hazırlanmasına ulaşmak ve geçiş döneminin önceliği veya yeni bir anayasa taslağı etrafında dönen siyasi tartışmalar, Muhalefet kendini siyasi bir kayıp ve pusulanın ve çalışması gereken ulusal hedeflerin kaybı durumunda buldu.. Sanki bir çamur batağına düşmüş, hedefsiz debeleniyor gibiydi. aktif ve bağımsız bir rol üstlenmiş ve sadece dışarısı için araçlara dönüşmüştür.
 3. Uluslararası toplumun iradesinin şu anda rejimin kaldırılmasına yönelik olmadığı açıkça ortaya çıktı ve bu da onu Suriye krizinin barışçıl çözümünün yönetilmesinde kilit bir oyuncu haline getiriyor.En azından görmezden gelinemez. geçici olarak, bölgesel ve yerel olarak muhalefet partileri tarafından, muhalefeti inkar etme ve müzakereyi reddetme noktasına ulaşan bir müzakere ivmesi verdi. politik imkansızlığın… karmaşık.

 1. Son derece hassas ve doğru bir güç dengesi oluşturan bu çetrefilli durum bağlamında, Suriye halkının içinde bulunduğu krizden çıkış için çıkarı nerede ve hangi çözüm yollarından ulaşılabilir?
  _ Değişim seçeneği hala elde edilebilecek gerçekçi bir çözüm mü? Veya rejimi rehabilite etmek ve davranışını değiştirmek üzerine bahse girersiniz.,?
  Rejimin tavrında herhangi bir değişiklik yapmayı ya da statükoyu değiştirecek ciddi müzakerelere girmeyi reddetmesindeki uzlaşmazlığı ve uzlaşmazlığı karşısında… Üçüncü bir seçenek var mı?
 2. Suriye muhalefetinin yerini nerede bulabiliriz ve halkın çıkarlarına ve isteklerine ulaşacak bir çözüm bulmada onların gerçek ve gerçekçi rolü nedir?
 3. Suriye’nin kuzeyindeki askeri yığılma ve yol açacağı sonuçlar, bölgesel ve yerel dengelerin yeniden düzenlenmesi ve Suriye’deki durum belgelerinin yeniden düzenlenmesi bağlamında bundan bir çıkış yolu açabilecek şekilde yerleştirilebilir mi? imkansızlık durumu, yeni veriler için bir ufuk açar mı, yoksa durumu daha da karmaşık hale getirir mi?
 4. Mevcut bu veriler içerisinde, klasik muhalefetin siyasi ölümünü ve ulusal ve radikal demokratik temellere dayalı yeni muhalefetlerin kurulmasının gerekliliğini ilan etmek mümkün müdür?
  Amarji-Suriye Demokratik Komiteleri, bu konuyu ve bu temalar çerçevesinde konuşmak için:
  Profesör: Sabah Hallaq.
  Doktor: Louay Safi.
  Doktor: Abdullah Türkmani.
  -Profesör: Mowaffaq Nayrabeh.
  Amarji, 13 Kasım 2021 Cumartesi akşamı Avrupa saati ile yedi ve Şam saati ile sekizde Zoom/Zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek olan panele katılmaya veya canlı yayını takip etmeye davet ediyor. resmi Amarji Facebook sayfası, Zoom linki sempozyum tarihinden önce yayınlanacaktır.
  İlginiz ve takibiniz için çok teşekkür ederiz.

دعوة عامة
◾الحل السياسي بين اشكالية التغيير والتأهيل.

▪️المحاور

 1. بدأت الانتفاضة الشعبية 2011 بالمطالبة بإسقاط النظام بكل مرتكزاته وأدواته واعتباره نظاما غير شرعي , وخلال مسيرة دموية تخللها اتفاقيات ومؤتمرات وقرارات وتحالفات اقليمية مختلفة , سوتشي ,جنيڤ , استانه , ڤيينا , …… فرضت خلالها مقاربة وسطية للحل , تجلت في قرارات جنيف واستأنه وغيرها , تراجع فيها الموقف الدولي الراديكالي نحو النظام بإتجاه الاعتراف به بل وطرح ضرورة التفاوض معه , و لأجل ذلك تم تصنيع هيئة التفاوض واللجنة الدستورية ..
 2. هذه الهيئات التي تجاوزت قرار جنيڤ ٢٢٥٤ , ودفنته قبل ولادته الفعلية , وضعت المعارضة أمام خيارات صعبة , ودفعتها للانقسام حول اولويات الحل ..تطبيق قرار جنيڤ بتراتبيته ,ام البدء بصياغة دستور جديد , وامام استعصاء تحقيق اي تقدم على صعيد تطبيق قرار جنيڤ او التوصل لصياغة توافقية للدستور والجدل السياسي الذي دار حول اولوية المرحلة الانتقالية ام صياغة دستور جديد , وجدت المعارضة نفسها , في حالة من الضياع السياسي وفقدان البوصلة والاهداف الوطنية المطلوب العمل لأجلها .. وبدا وكأنها وقعت في مستنقع من طين تتخبط فيه دون هدف .في حالة من العطالة السياسية اضعفت بل تلاشى معها اي دور فاعل ومستقل لها وتحولت فيها إلى مجرد ادوات للخارج
 3. بات واضحا ان ارادة المجتمع الدولي لا تتجه الى ازالة النظام راهنا ,مما يجعله لاعبا اساسيا في ادارة الحل السلمي للازمة السورية , لايمكن وعلى الاقل مرحليا تجاهله من قبل الاطراف المعارضة له اقليميا ومحليا , مما اعطاه قوة دفع تفاوضية وصلت حد انكار المعارضات ورفضه التفاوض معها بشكل ندي,…الامر الذي اوصل مساعي الحل الى حالة استعصاء سياسي ..معقد.

 1. في اطار هذا الوضع الشائك , الذي انتج موازين قوى ذات حساسية عالية ودقيقة , أين تكمن مصلحة الشعب السوري للخروج من ازمته, وفي أي من الحلول يمكن تحقيقها .
  _ هل لايزال خيار التغيير حلا واقعيا يمكن انجازه. ام الرهان على تأهيل النظام وتغيير سلوكه ., ؟
  امام تعنت النظام وتصلبه في رفضه لإجراء اي تغيير في سلوكه , أو الدخول في مفاوضات جدية تقود لزحزحة الوضع الراهن ..هل ثمّة خيار ثالث .
 2. اين يمكن ان نجد موقع المعارضات السورية , وماهو دورها الحقيقي والواقعي في ايجاد حل يحقق مصالح الشعب وتطلعاته.؟
 3. الحشود العسكرية في الشمال السوري وما ستؤول اليه من نتائج , هل يمكن وضعها في سياق إعادة ترتيب التوازنات الاقليمية والمحلية واوراق الوضع السوري من جديد مما قد يفسح المجال للخروج من حالة الاستعصاء تلك , ويفتح افقا لمعطيات جديدة .أم سيعقّد الوضع اكثر .؟
 4. ضمن هذه المعطيات القائمة ,هل يمكن اعلان الموت السياسي للمعارضة الكلاسيكية, وضروة قيام معارضات جديده , قائمة على اسس ومرتكزات وطنية وديمقراطية جذرية .؟
  للحديث عن هذا الموضوع وضمن هذه المحاور ،تستضيف أمارجي-لجان الديمقراطية السورية :
 • الاستاذة :صباح حلاق .
  -الدكتور :لؤي صافي .
 • الدكتور :عبدالله تركماني.
  -الاستاذ :موفق نيربية .
  تدعوكم أمارجي لحضور الندوة الحوارية التي ستقام مساء السبت بتاريخ 13/11/2021 ،الساعة السابعة بتوقيت اوروبا ،والثامنة بتوقيت دمشق عبر تطبيق زووم /Zoom أو المتابعة من خلال البث المباشر على صفحة أمارجي الرسمية على الفيسبوك ،سيتم نشر رابط الزووم قبل موعد الندوة .
  كل الشكر والتقدير لاهتمامكم ومتابعتكم .

Passport queue in Hama today and every dayNo hope, no work.No electricity, no diesel, no bread#massmigration

Hama’da bugün ve her gün pasaport kuyruğuUmut yok, iş yok.Elektrik yok, dizel yok, ekmek yok#kitlesel göç 今日と毎日ハマのパスポートキュー希望も仕事もありません。電気もディーゼルもパンもありません#大量移動 طابور الجوازات في مدينة حماة اليوم وكل يوملا أمل لا عمل .لاكهرباء لامازوت ولاخبز#هجرة_جماعية

The Japanese pharmaceutical company, Shionogi, has started clinical trials of a corona vaccine, which it is working to develop to be used as a booster vaccine.

And participates in the clinical trials, which began on Friday, 200 people, all of whom received two doses of the Pfizer or Moderna vaccines at least six months ago. Half of the participants will receive the Shionogi vaccine as a booster, while the other half will receive the Pfizer vaccine. The Osaka-based company will then…

نُشر بواسطة عبد العزيز شويش

هندسة عمارة www.shwiesh.com

اترك تعليقًا

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: