تصميم موقع كهذا باستخدام ووردبريس.كوم
ابدأ

Global inflation and the depreciation of the lira complicate the livelihood of the Lebanese

  • Prices of basic commodities jumped more than 10 times – Employee wages remained stable despite the high prices – The deterioration in the exchange rates of the lira pushed millions to the edge of poverty 06.12.2021 Day after day, the economic and living wounds of the Lebanese are deepening, after the value of their salaries fell in light of the deterioration of exchange rates, and the consequent rise in consumer prices locally, in addition to accelerating global inflation. As a result of the decline of the local currency against the US dollar, the salaries of workers and employees have eroded, and they are no longer sufficient to secure basic needs such as food, medicine and electricity, especially since most of them are imported from abroad. At the global level, the prices of basic foodstuffs (meat, vegetable oils, sugar, grains, dairy) increased by 70 percent on an annual basis, according to data of the United Nations Food and Agriculture Organization. In addition to this, the global rise in the prices of fuel derivatives globally during the current year, which is a commodity besides the fact that its price is high, but it is partly sold in Lebanon on the black market, due to its scarcity, at double prices. This reality has begun to be reflected in starvation and a decline in the level of food and medical care, revealing the large gap between commodity prices and citizens’ wages, and increasing poverty among them. According to statistics issued by the National Social Security Fund (affiliated with the Ministry of Labor), which includes 400,000 workers and employees in the private sector, 75 percent of them receive a salary of less than 2 million pounds per month (87 dollars according to the parallel market price). In the public sector, the number of employees is 320,000, and their average monthly salary ranges between 950,000 and 2 million and 600,000 pounds ($41.3-$113), while the managers’ salary is 4.5 million pounds ($195.65). And since last November 20, employees of public administrations in Lebanon have been carrying out an open strike to protest the collapse of their purchasing power, and the failure to improve their salaries. Employees say that their salaries have lost 97 percent of their value, and they are demanding an improvement in proportion to the cost of living, in addition to securing fuel vouchers for employees, after the government stopped subsidizing the prices of imported basic commodities, such as fuel and medicine. ** Erosion of the value of the currency Hassan Zia works as a bus driver, but what he earns daily is not enough for his basic needs in light of the high prices, like most citizens, after the poverty rate reached 74 percent in the country, according to a study issued by the United Nations. Dia told Anadolu Agency that what he earns from his work is only a third of the money he needs to secure his living requirements, after the prices of all basic commodities, such as food, fuel and medicine, have risen. He added that a bundle of bread increased from 1,500 pounds (6.5 cents) to 10,000 pounds (43.5 cents), and a kilo of tomatoes increased from 2,000 pounds (8.7 cents) to 12,000 pounds (52 cents). The rise in the prices of all medicines, more than 10 times before the economic crisis in the country during the last quarter of 2019. Prices rose dramatically after the government stopped subsidizing imported goods and materials, as the subsidy covered the difference between the official exchange rate of the dollar, which amounted to 1515 pounds, and its price in the parallel market, which currently stands at about 23-24 thousand pounds. ** Tragic situations “The Lebanese lives from lack of death.” With this phrase, citizen Samir al-Khatib summarized the Lebanese tragedy, adding that the cost of electricity subscription alone amounts to one million and 200 thousand pounds (48 dollars) at the very least. In his speech to Anatolia, he pointed out that this reality made many people have to borrow from their relatives to secure their food, noting that the majority of the Lebanese people are living in this tragic way. “5 million pounds is not enough to live,” i.e. about $217, said citizen Adib Barqit, who pointed out that “for a citizen to live a decent life, he needs 10 million pounds ($435).” In an interview with Anadolu Agency, the head of the General Labor Union, Bechara Al-Asmar, said that he proposed to the government to raise the minimum wage from 675,000 liras ($29.34) to 7 million liras ($304.3). He added that the minimum wage should cover the cost of providing food, housing, medical care and education, in addition to giving employees the cost of transportation allowance, which has risen significantly recently. In this context, Muhammad Shams El-Din, a researcher at the International Information Company (Private), pointed out that due to the high prices of fuel, the cost of transportation constitutes about 35 percent of an individual’s salary. For more than two years, Lebanon has been beset by an economic crisis, classified by the World Bank as one of the 3 worst economic crises in the world, which led to a financial collapse and a record decline in foreign currency reserves with the Central Bank.

Küresel enflasyon ve liranın değer kaybetmesi Lübnanlıların geçimini zorlaştırıyor

  • Temel mal fiyatları 10 kattan fazla fırladı – Yüksek fiyatlara rağmen çalışan ücretleri sabit kaldı – Liranın kurlarındaki bozulma milyonları yoksulluğun eşiğine getirdi 06.12.2021 Döviz kurlarındaki bozulma ve buna bağlı olarak artan küresel enflasyonun yanı sıra yerel olarak tüketici fiyatlarındaki artış ışığında maaşlarının değeri düştükten sonra Lübnanlıların ekonomik ve canlı yaraları günden güne derinleşiyor. Yerel para biriminin ABD doları karşısında değer kaybetmesi sonucunda, işçi ve çalışanların maaşları aşınmış, özellikle gıda, ilaç ve elektrik gibi temel ihtiyaçları karşılamaya yetmemektedir. yurt dışına. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün verilerine göre, küresel düzeyde temel gıda maddelerinin (et, bitkisel yağlar, şeker, tahıl, süt ürünleri) fiyatları yıllık bazda yüzde 70 arttı. Buna ek olarak, fiyatının yüksek olmasının yanı sıra bir emtia olan, ancak kıtlığı nedeniyle Lübnan’da kısmen karaborsada satılan akaryakıt türevlerinin fiyatlarının cari yılda küresel olarak artması, çift ​​fiyatlara. Bu gerçek, açlığa ve gıda ve tıbbi bakım düzeyindeki düşüşe yansımaya başlayarak, emtia fiyatları ile vatandaşların ücretleri arasındaki büyük uçurumu ve bunlar arasında artan yoksulluğu ortaya çıkardı. 400.000 işçi ve özel sektör çalışanının yer aldığı Ulusal Sosyal Güvenlik Fonu (Çalışma Bakanlığı’na bağlı) tarafından yayınlanan istatistiklere göre, bunların yüzde 75’i ayda 2 milyon sterlinin altında (87 dolar) maaş alıyor. paralel piyasa fiyatı). Kamu sektöründe çalışan sayısı 320.000 olup, aylık ortalama maaşları 950.000 ile 2 milyon ve 600.000 sterlin (41,3-113 dolar) arasında değişirken, yöneticilerin maaşı 4,5 milyon sterlin (195,65 dolar). Ve geçen 20 Kasım’dan bu yana Lübnan’daki kamu idarelerinin çalışanları, satın alma güçlerinin çöküşünü ve maaşlarında iyileştirme yapılmamasını protesto etmek için açık grev yapıyorlar. Çalışanlar, maaşlarının değerinin yüzde 97’sini kaybettiğini söylüyor ve hükümetin ithal edilen temel malların fiyatlarını sübvanse etmeyi bırakmasının ardından, çalışanlara yakıt kuponu sağlamanın yanı sıra, yaşam maliyetiyle orantılı bir iyileşme talep ediyorlar. yakıt ve ilaç. ** Para biriminin değerinin erozyonu Hassan Zia otobüs şoförü olarak çalışıyor, ancak United tarafından yayınlanan bir araştırmaya göre ülkede yoksulluk oranı yüzde 74’e ulaştıktan sonra çoğu vatandaş gibi yüksek fiyatlar ışığında günlük kazandığı temel ihtiyaçlarını karşılamıyor. Milletler Dia, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gıda, yakıt ve ilaç gibi tüm temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarının artmasının ardından yaptığı işten kazandığı paranın geçimini sağlamak için ihtiyaç duyduğu paranın sadece üçte biri olduğunu söyledi. Bir paket ekmeğin 1.500 pound’dan (6,5 sent) 10.000 pound’a (43,5 sent) çıktığını ve bir kilo domatesin 2.000 pound’dan (8,7 sent) 12.000 pound’a (52 sent) çıktığını ekledi. 2019’un son çeyreğinde ülkedeki ekonomik krizden önce tüm ilaç fiyatlarında 10 kattan fazla artış. Hükümet ithal mal ve malzemeleri sübvansiyonu durdurduktan sonra fiyatlar çarpıcı bir şekilde yükseldi, çünkü sübvansiyon doların 1515 pound olan resmi döviz kuru ile şu anda 23-24 civarında olan paralel piyasadaki fiyatı arasındaki farkı karşıladı. bin pound. ** Trajik durumlar “Lübnanlılar ölümsüzlükten yaşıyor.” Vatandaş Samir el-Khatib bu sözle Lübnan trajedisini özetleyerek, tek başına elektrik aboneliğinin maliyetinin en az bir milyon 200 bin pound (48 dolar) olduğunu da sözlerine ekledi. Anadolu’ya yaptığı konuşmada, bu gerçeğin pek çok kişinin geçimini sağlamak için akrabalarından borç almak zorunda kaldığına dikkat çekerek, Lübnan halkının büyük çoğunluğunun bu trajik şekilde yaşadığını kaydetti. “5 milyon sterlin yaşamak için yeterli değil, yani yaklaşık 217 dolar” diyen vatandaş Adib Barqit, “bir vatandaşın düzgün bir yaşam sürmesi için 10 milyon sterline (435 dolar) ihtiyacı olduğunu” belirtti. Genel İşçi Sendikası başkanı Bechara Al-Asmar, Anadolu Ajansı ile yaptığı röportajda, hükümete asgari ücreti 675.000 liradan (29.34 $) 7 milyon liraya (304.3 $) yükseltmeyi teklif ettiğini söyledi. Asgari ücretin, çalışanlara son zamanlarda önemli ölçüde artan ulaşım ödeneği maliyetini vermenin yanı sıra yiyecek, barınma, tıbbi bakım ve eğitim sağlama maliyetini karşılaması gerektiğini de sözlerine ekledi. Bu bağlamda International Information Company’de (Private) araştırmacı olan Muhammad Shams El-Din, akaryakıt fiyatlarının yüksek olması nedeniyle ulaşım maliyetinin bir kişinin maaşının yaklaşık yüzde 35’ini oluşturduğuna dikkat çekti. Lübnan, iki yıldan fazla bir süredir, Dünya Bankası tarafından dünyanın en kötü 3 ekonomik krizinden biri olarak sınıflandırılan ve finansal bir çöküşe ve Merkez Bankası ile döviz rezervlerinde rekor bir düşüşe yol açan bir ekonomik krizle kuşatılmış durumda. .

世界的なインフレとリラの減価は、レバノン人の生活を複雑にします

-基本的な商品の価格は10倍以上上昇しました-従業員の賃金は高値にもかかわらず安定していました-リラの為替レートの悪化は何百万人もの人々を貧困の端に追いやった

06.12.2021

世界的なインフレの加速に加えて、為替レートの低下とそれに伴う地元の消費者物価の上昇を考慮して給与の価値が下がった後、レバノン人の経済的および生活上の傷は日々深刻化しています。

米ドルに対する現地通貨の下落の結果、労働者と従業員の給与は低下し、特にそれらのほとんどがから輸入されているため、食料、医薬品、電気などの基本的なニーズを確保するのに十分ではありません。外国。

国連食糧農業機関のデータによると、世界レベルでは、基本的な食料品(肉、植物油、砂糖、穀物、乳製品)の価格は年間ベースで70%上昇しました。

これに加えて、今年の世界的な燃料デリバティブの価格の世界的な上昇は、その価格が高いという事実以外の商品ですが、その希少性のために闇市場でレバノンで部分的に販売されています、 2倍の価格で。

この現実は、飢餓と食料と医療のレベルの低下に反映され始めており、商品価格と市民の賃金との間の大きなギャップを明らかにし、それらの間の貧困を増大させています。

民間部門の40万人の労働者と従業員を含む国家社会保障基金(労働省に所属)によって発行された統計によると、それらの75パーセントは月額200万ポンド未満の給与を受け取ります(87ドルによると並行市場価格)。

公共部門では、従業員数は32万人で、平均月収は950,000〜200万ポンド(41.3〜113ドル)、管理職の給与は450万ポンド(195.65ドル)です。

そして昨年11月20日以来、レバノンの行政職員は購買力の崩壊と給与の改善の失敗に抗議するために公開ストライキを実施している。

政府が輸入した基礎商品の価格への助成をやめた後、従業員は給与が価値の97%を失い、生活費に比例した改善を要求しているだけでなく、従業員の燃料バウチャーを確保していると述べています。燃料と薬。

**通貨の価値の侵食

国連が発表した調査によると、ハッサン・ジアはバスの運転手として働いていますが、貧困率が国内で74%に達した後、ほとんどの市民のように高価格を考えると、彼が毎日稼ぐものは彼の基本的なニーズには十分ではありません国連。

ディアはアナドル通信社に、食料、燃料、薬などのすべての基本的な商品の価格が上昇した後、彼の仕事から得られるものは彼の生活要件を確保するために必要なお金のわずか3分の1であると語った。

彼は、パンの束が1,500ポンド(6.5セント)から10,000ポンド(43.5セント)に増加し、トマトの1キロが2,000ポンド(8.7セント)から12,000ポンド(52セント)に増加したと付け加えました。

2019年の最後の四半期に国の経済危機の前に10倍以上、すべての薬の価格の上昇。

政府が輸入品や材料への補助金をやめた後、価格は劇的に上昇しました。補助金は、1515ポンドに達したドルの公式為替レートと現在約23-24である並行市場での価格との差をカバーしたためです。千ポンド。

**悲劇的な状況

「レバノン人は死の欠如から生きています。」このフレーズで、市民サミール・アル・ハティーブはレバノンの悲劇を要約し、電気の加入の費用だけで少なくとも100万ポンドと20万ポンド(48ドル)に達すると付け加えました。

アナトリアへのスピーチで、彼は、この現実により、多くの人々が食糧を確保するために親戚から借りなければならないと指摘し、レバノンの人々の大多数がこの悲劇的な方法で生活していると指摘しました。

「500万ポンドは生きるのに十分ではありません」、つまり約217ドル、市民のアディブ・バーキットは、「市民がまともな生活を送るためには、1000万ポンド(435ドル)が必要だ」と指摘した。

アナドル通信社とのインタビューで、一般労働組合の長であるベチャラ・アル・アスマールは、最低賃金を675,000リラ(29.34ドル)から700万リラ(304.3ドル)に引き上げることを政府に提案したと述べた。

彼は、最低賃金は、最近大幅に上昇している交通費を従業員に与えることに加えて、食糧、住宅、医療、教育を提供する費用をカバーするべきであると付け加えました。

これに関連して、International Information Company(Private)の研究者であるMuhammad Shams El-Dinは、燃料の価格が高いため、輸送費が個人の給与の約35%を占めると指摘しました。

レバノンは2年以上にわたり、世界銀行によって世界で最悪の3つの経済危機の1つとして分類された経済危機に悩まされてきました。これにより、金融危機と中央銀行の外貨準備の記録的な減少につながりました。 。

التضخم العالمي وهبوط الليرة يعقّدان معيشة اللبنانيين

  • أسعار السلع الأساسية قفزت بأكثر من 10 أضعافها – أجور الموظفين ظلت ثابتة رغم الغلاء – تدهور أسعار صرف الليرة دفعت الملايين لحافة الفقر 06.12.2021 يوماً بعد آخر تتعمق جراح اللبنانيين الاقتصادية والمعيشية، بعدما هبطت قيمة رواتبهم في ظل تدهور أسعار الصرف، وما تبعه من ارتفاع لأسعار المستهلك محليا، يضاف إلى تضخم عالمي متسارع. وعلى إثر هبوط العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي، تآكلت رواتب العمال والموظفين، ولم تعد تكفي تأمين الحاجات الأساسية كالطعام والدواء والكهرباء، سيما وأن غالبيتها مستورد من الخارج. وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية (اللحوم، الزيوت النباتية، السكر، الحبوب، الألبان)، بنسب وصلت إلى 70 بالمئة على أساس سنوي، وفق بيانات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة. يضاف إلى ذلك، الارتفاع العالمي الذي طرأ على أسعار مشتقات الوقود عالميا خلال العام الجاري، وهي سلعة إلى جانب كون سعرها مرتفع، إلا أنها تباع في لبنان جزئيا داخل السوق السوداء، لندرتها، بأسعار مضاعفة. هذا الواقع بدأ ينعكس جوعاً وتراجعاً في مستوى الغذاء والعناية الطبية، ويكشف الهوة الكبيرة بين أسعار السلع وأجور المواطنين، ويزيد من تفشي الفقر بينهم. استناداً إلى إحصائية صادرة عن “الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي” (يتبع وزارة العمل) الذي يضم 400 ألف عامل وموظف في القطاع الخاص، فإن 75 بالمئة منهم يتقاضون راتباً يقل عن 2 مليون ليرة شهرياً (87 دولارا وفق سعر السوق الموازية). أما في القطاع العام، فيبلغ عدد الموظفين 320 الفاً، يتراوح متوسط راتبهم الشهري ما بين 950 ألف ليرة و2 مليون و600 ألف ليرة (41.3 دولارا – 113 دولارا)، بينما يبلغ راتب المدراء 4.5 ملايين ليرة (195.65 دولارا). ومنذ 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، يُنفذ موظفو الإدارات العامة في لبنان إضراباً مفتوحاً احتجاجاً على انهيار قدرتهم الشرائية، وعدم تحسين رواتبهم. ويقول موظفون إن رواتبهم فقدت 97 بالمئة من قيمتها، ويطالبون بتحسينها بما يتناسب مع غلاء المعيشة إضافة إلى تأمين قسائم وقود للموظفين، بعدما أوقفت الحكومة دعم أسعار السلع الأساسية المستوردة، كالوقود والأدوية. ** تآكل قيمة العملة يعمل حسن ضيا كسائق حافلة، إلا أن ما يجنيه يومياً لا يكفي حاجاته الأساسية في ظل غلاء الأسعار، حاله كحال معظم المواطنين، بعدما بلغت نسبة الفقر 74 بالمئة في البلاد، وفقاً لدراسة صادر عن الأمم المتحدة. وقال ضيا للأناضول، إن ما يتقاضاه من جراء عمله يشكل فقط ثلث ما يحتاجه من مال لتأمين متطلبات العيش، بعدما ارتفعت أسعار كافة السلع الأساسية، كالأغذية والوقود والأدوية. وأضاف إن ربطة الخبز ارتفعت من 1500 ليرة (6.5 سنتات) إلى 10 آلاف ليرة (43.5 سنتا)، وكيلو البندورة من 2000 ليرة (8.7 سنتات) الى 12 ألف ليرة (52 سنتا). وطال الارتفاع أسعار الأدوية كافة، بأكثر من 10 أضعافها قبل الأزمة الاقتصادية في البلاد خلال الربع الأخير من 2019. وارتفعت الأسعار بشكل كبير بعدما توقفت الحكومة عن دعم السلع والمواد المستوردة، حيث كان الدعم يغطي الفارق بين سعر الصرف الرسمي للدولار البالغ 1515 ليرة، وسعره في السوق الموازية البالغ حالياً نحو 23-24 ألف ليرة. ** أوضاع مأساوية “اللبناني يعيش من قلة الموت” بهذه العبارة لخّص المواطن سمير الخطيب المأساة اللبنانية، وأضاف أن كلفة اشتراك الكهرباء وحدها تبلغ مليون و 200 ألف ليرة (48 دولارا) في أقل تقدير. ولفت في حديثه للأناضول، إلى أن هذا الواقع، جعل كثيرون يضطرون إلى الاستدانة من أقاربهم لتأمين طعامهم، مشيرا أن غالبية الشعب اللبناني أصبح يعيش بهذه الطريقة المأساوية. “5 ملايين ليرة لا تكفي للعيش” أي قرابة 217 دولارا، هذا ما قاله المواطن أديب برقيط الذي لفت إلى أنه “كي يعيش المواطن عيشة كريمة يحتاج الى 10 ملايين ليرة (435 دولارا)”. في حديث للأناضول، قال رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، إنه اقترح على الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور من 675 ألف ليرة (29.34 دولارا) إلى 7 ملايين ليرة (304.3 دولارات). وأضاف أن الحد الأدنى للأجور يجب أن يغطي كلفة تأمين الطعام والسكن والطبابة والتعليم، فضلاً عن وجوب منح الموظفين كلفة بدل التنقل التي ارتفعت بشكل كبير مؤخراً. وفي السياق، أشار محمد شمس الدين الباحث في شركة الدولية للمعلومات (خاصة)، إلى أنه بسبب غلاء أسعار المحروقات باتت كلفة النقل تشكل حوالي 35 بالمئة من راتب الفرد. ومنذ أكثر من عامين تعصف بلبنان أزمة اقتصادية صنفها البنك الدولي واحدة من بين 3 أسوأ أزمات اقتصادية في العالم، أدت الى انهيار مالي وتراجع قياسي في احتياطي العملات الأجنبية لدى المصرف المركزي.

Passport queue in Hama today and every dayNo hope, no work.No electricity, no diesel, no bread#massmigration

Hama’da bugün ve her gün pasaport kuyruğuUmut yok, iş yok.Elektrik yok, dizel yok, ekmek yok#kitlesel göç 今日と毎日ハマのパスポートキュー希望も仕事もありません。電気もディーゼルもパンもありません#大量移動 طابور الجوازات في مدينة حماة اليوم وكل يوملا أمل لا عمل .لاكهرباء لامازوت ولاخبز#هجرة_جماعية

The Japanese pharmaceutical company, Shionogi, has started clinical trials of a corona vaccine, which it is working to develop to be used as a booster vaccine.

And participates in the clinical trials, which began on Friday, 200 people, all of whom received two doses of the Pfizer or Moderna vaccines at least six months ago. Half of the participants will receive the Shionogi vaccine as a booster, while the other half will receive the Pfizer vaccine. The Osaka-based company will then…

Autonomous Administration: A large part of the next budget will go to subsidizing bread and fuel

A spokesman for the Autonomous Administration of North and East Syria confirmed that the new year’s projects will focus on continuing stability and improving the service and economic reality of the region. Luqman Ahmi, the spokesperson for the Autonomous Administration, said that the focus will be on vital infrastructure projects, such as roads, water and…

نُشر بواسطة عبد العزيز شويش

هندسة عمارة www.shwiesh.com

اترك تعليقًا

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: