تصميم موقع كهذا باستخدام ووردبريس.كوم
ابدأ

Ambasadorowie ich Ekscelencji:● #Kanada● #Francja● #Finlandia● #Dania● #Niemcy● #Holandia● #NowaZelandia● #Norwegia● #Szwecja● #StanyZjednoczone.Ambasadorzy akredytowani w Republice Turcji…Dziękujemy za gorliwość i pamięć o nieobecności osoby o imieniu „Kavala”, o której nic nie wiemy… Ale blisko ciebie, gdzie jesteście , jest przestępca o imieniu #Bashar_Assad, który przetrzymał ponad 250 tysięcy więźniów, niektórzy z nich od 11 lat, a od ponad dziesięciu lat bombarduje Syryjczyków lufami i rakietami dalekiego zasięgu…Czy możesz przypomnieć swoim rządom o konieczności wydania oświadczenia wspominającego o cierpieniu ćwierć miliona przetrzymywanych Syryjczyków, a także wezwać swoje rządy do wdrożenia międzynarodowych rezolucji z Syrii na mocy Rozdziału VII, czy też śmiałeś się z Syryjczyków i wydać rezolucje, które nie mają zastosowania i pozwolić twojemu kryminalnemu agentowi Baszarowi Assadowi pozostać przy władzy, dopóki naród syryjski nie zginie i nie opróżni się?My, Syryjczycy, prosimy was o zwrócenie uwagi na tę humanitarną kwestię, jeśli macie w sercu ludzkość.

أصحاب السعادة سفراء :
● كندا
● فرنسا
● فنلندا
● الدنمارك
● ألمانيا
● هولندا
● نيوزيلندا
● النرويج
● السويد
● الولايات المتحدة الأمريكية.
السفراء المعتمدين لدى الجمهورية التركية …
نشكر لكم غيرتكم وتذكركم لتغييب شخص اسمه “كافالا” والذي لا نعرف عنه شيئا البتة… لكن على مقربة منكم حيث انتم هناك مجرم اسمه #بشار_أسد يحتجز اكثر من 250 ألف سجين بعضهم منذ 11 سنة، ويقصف الشعب السوري بالبراميل والصواريخ بعيدة المدى منذ أكثر من عشر سنوات …
هل يمكن ان تذكروا حكوماتكم بضرورة استصدار بيان يذكر بمعاناة ربع مليون إنسان سوري معتقل وكذلك أن تطالبوا حكوماتكم بضرورة تنفيذ القرارات الدولية من سورية تحت الفصل السابع أم أنكم ضحكتم على السوريين وأصدرتم قرارات غير قابلة للتطبيق وليبقى عميلكم المجرم #بشار أسد في الحكم حتى يفنى الشعب السوري وتفرغ سورية من سكانها؟
نرجوكم نحن السوريين ..ان تلتفتوا لهذه المسألة الإنسانية إن كان في قلوبكم إنسانية

.Their Excellencies Ambassadors:
● #Canada
● #France
● #Finland
● #Denmark
● #Germany
● #Netherlands
● #NewZealand
● #Norway
● #Sweden
● #USA.
Ambassadors accredited to the Republic of Turkey…
We thank you for your zeal and for your remembrance of the absence of a person named “Kavala” whom we know nothing about… But close to you, where you are, there is a criminal named #BasharAssad who has held more than 250 thousand prisoners, some of them for 11 years, and has been bombing the Syrian people with barrels and long-range missiles for more than From ten years…
Can you remind your governments of the necessity of issuing a statement mentioning the suffering of a quarter of a million detained Syrians, as well as calling on your governments to implement the international resolutions from Syria under Chapter VII, or did you laugh at the Syrians and issue resolutions that are not applicable and let your criminal agent Bashar Assad remain in power until the Syrian people perish and emptied themselves? Whose population is Syria?
We, the Syrians, ask you to pay attention to this humanitarian issue if you have humanity in your hearts.

Ambasadorowie ich Ekscelencji:
● #Kanada
● #Fransızca
● #Finlandiya
● #Dania
● #Niemcy
● #Hollanda
● #NowaZelandia
● #Norveç
● #Szwecja
● #StanyZjednoczone.
Ambasadorzy akredytowani w Republice Turcji…
“Kavala” ile ilgili tüm yazılar… Birbirinden farklı şeyler için… En iyi dileklerimle… bir od ponad dziesięciu lat bombarduje Syryjczyków lufami ve rakietami dalekiego zasięgu…
Czy możesz przypomnieć swoim rządom o konieczności wydania oświadczenia wspominającego o cierpieniu ćwierć miliona przetrzymywanych Syryjczyków bir także wezwać swoje rządy do wdrożenia międzynarodowych rezolucji z Syrii Rozdziału VII mocy na, czy też śmiałeś się z Syryjczyków i wydać rezolucje, które nie Maya ZASTOSOWANIA i pozwolić twojemu kryminalnemu agentowi Baszarowi Assadowi pozostać przy władzy, dopóki naród syryjski nie zginie ve opróżni się?
Benim, Syryjczycy, prosimy, o zwrócenie uwagi na tę humanitarną kwestię, jeśli macie w sercu ludzkość idi.

Ekselansları Büyükelçileri:
● Kanada
● Fransa
● Finlandiya
● Danimarka
● Almanya
● Hollanda
● Yeni Zelanda
● Norveç
● İsveç
● ABD.
Türkiye Cumhuriyeti’ne akredite büyükelçiler…
Gayretiniz ve hakkında hiçbir şey bilmediğimiz “Kavala” isimli bir şahsın yokluğunu hatırladığınız için teşekkür ederiz… Ama size yakın, bulunduğunuz yerde #Beşar_Esad adında bir suçlu var ve daha fazlasını elinde tutan bir suçlu var. Bazıları 11 yıldır 250 binden fazla tutsak ve Suriye halkını on yıldan fazla bir süredir varil ve uzun menzilli füzelerle bombalıyor…
Hükümetlerinize, tutuklu bulunan çeyrek milyon Suriyelinin çektiği acılardan bahseden ve hükümetlerinizi VII. Uygulanamaz ve suç ajanınız #Beşar Esad’ın Suriye halkı yok olana kadar iktidarda kalmasına ve Suriye’nin nüfusunu boşaltmasına izin veren kararlar mı?
Biz Suriyeliler, yüreğinizde insanlık varsa bu insani meseleye dikkat etmenizi rica ediyoruz.

.Ekselansları Büyükelçileri:
● #Kanada
● #Fransa
● #Finlandiya
● #Danimarka
● #Almanya
● #Hollanda
● #NewZealand
● #Norveç
● #İsveç
● #ABD.
Türkiye Cumhuriyeti’ne akredite büyükelçiler…
Gayretiniz ve hakkında hiçbir şey bilmediğimiz “Kavala” adında bir kişinin yokluğunu hatırladığınız için teşekkür ederiz… Ama size yakın, bulunduğunuz yerde, 250’den fazla kişiyi tutuklayan #BeşarEsad adında bir suçlu var. Bazıları 11 yıldır binlerce tutuklu ve on yıldan fazla bir süredir Suriye halkını varil ve uzun menzilli füzelerle bombalıyor…
Hükümetlerinize, tutuklu bulunan çeyrek milyon Suriyelinin çektiği acılardan bahseden bir açıklama yapmanın ve hükümetlerinize VII. Uygulanamaz ve suç ajanınız Beşar Esad’ın Suriye halkı yok olana ve kendilerini boşaltana kadar iktidarda kalmasına izin veren kararlar mı? Suriye kimin nüfusu?
Biz Suriyeliler, yüreğinizde insanlık varsa bu insani meseleye dikkat etmenizi rica ediyoruz.

Ambasadorowie ich Ekscelencji:
●#カナダ
●#Francja
●#フィンランド
●#ダニア
●#Niemcy
●#オランダ
●#NowaZelandia
●#ノルウェー
●#Szwecja
●#StanyZjednoczone。
Ambasadorzy akredytowani w Republice Turcji .. ..
Dziękujemyzagorliwośćipamięćonieobecnościosobyoimieniu “Kavala”、októrejnicniewiemy … Ale blisko ciebie、gdziejesteście、jestprzestępcaoimieniu#Bashar_ aodponaddziesięciulatbombardujeSyryjczykówlufamiirakietamidalekiegozasięgu..
CZYmożeszprzypomniećswoimrządomOkoniecznościwydaniaoświadczeniawspominającegoO cierpieniućwierćmiliona przetrzymywanychSyryjczyków、takżewezwaćswojerządyDOwdrożeniamiędzynarodowychrezolucji Z SyriiRozdziałuVIIをmocyナ、CZY TEZśmiałeśSIE ZSyryjczykówIwydaćrezolucje、któreNIEマヤzastosowania Ipozwolićtwojemu kryminalnemu agentowiBaszarowiAssadowipozostaćprzywładzy、dopókinaródsyryjskiniezginieinieopróżnisię?
私のSyryjczycy、prosimyはozwrócenieuwaginatęhumanitarnąkwestię、jeślimaciewserculudzkośćでした。

彼らの閣下大使:
●カナダ
●フランス
●フィンランド
●デンマーク
●ドイツ
●オランダ
●ニュージーランド
●ノルウェー
●スウェーデン
●米国。
トルコ共和国に認定された大使…
私たちはあなたの熱意と私たちが何も知らない「カヴァラ」という名前の人の不在を思い出してくれてありがとう…しかしあなたの近くにあなたがいるところに#Bashar_Assadという名前の犯罪者がいます25万人以上の囚人、そのうちの何人かは11年間、シリアの人々を10年以上にわたって銃身と長距離ミサイルで爆撃してきました…
拘留された25万人のシリア人の苦しみに言及する声明を発表する必要性を政府に思い出させ、第VII章に基づいてシリアからの国際決議を実施するよう政府に呼びかけますか、それともシリア人を笑って発行しましたか?適用されない決定とあなたの犯罪エージェント#BasharAssadをシリアの人々が死ぬまで権力を維持させますか?そしてその人口のシリアを空にしましたか?
私たちシリア人は、あなたが心に人道を持っているなら、この人道問題に注意を払うようにあなたにお願いします

。閣下大使:
●#カナダ
●#フランス
●#フィンランド
●#デンマーク
●#ドイツ
●#オランダ
●#NewZealand
●#ノルウェー
●#スウェーデン
●#USA。
トルコ共和国に認定された大使…
私たちはあなたの熱意と私たちが何も知らない「カヴァラ」という名前の人の不在を思い出してくれてありがとう…しかしあなたの近くに、250人以上を保持している#BasharAssadという名前の犯罪者がいます数千人の囚人、そのうちの何人かは11年間、シリアの人々を10年以上にわたって銃身と長距離ミサイルで爆撃してきました…
25万人の拘留されたシリア人の苦しみに言及する声明を発表する必要性を政府に思い出させ、第7章に基づくシリアからの国際決議を政府に呼びかけますか、それともシリア人を笑って発行しましたか?適用されない決議とあなたの犯罪エージェントバシャールアサドはシリアの人々が死んで自分自身を空にするまで権力を維持させますか? シリアは誰の人口ですか?
私たちシリア人は、あなたが心に人道を持っているならば、この人道問題に注意を払うようにあなたにお願いします。

أصحاب السعادة سفراء :
● كندا
● فرنسا
● فنلندا
● الدنمارك
● ألمانيا
● هولندا
● نيوزيلندا
● النرويج
● السويد
● الولايات المتحدة الأمريكية.
السفراء المعتمدين لدى الجمهورية التركية …
نشكر لكم غيرتكم وتذكركم لتغييب شخص اسمه “كافالا” والذي لا نعرف عنه شيئا البتة… لكن على مقربة منكم حيث انتم هناك مجرم اسمه #بشار_أسد يحتجز اكثر من 250 ألف سجين بعضهم منذ 11 سنة، ويقصف الشعب السوري بالبراميل والصواريخ بعيدة المدى منذ أكثر من عشر سنوات …
هل يمكن ان تذكروا حكوماتكم بضرورة استصدار بيان يذكر بمعاناة ربع مليون إنسان سوري معتقل وكذلك أن تطالبوا حكوماتكم بضرورة تنفيذ القرارات الدولية من سورية تحت الفصل السابع أم أنكم ضحكتم على السوريين وأصدرتم قرارات غير قابلة للتطبيق وليبقى عميلكم المجرم #بشار أسد في الحكم حتى يفنى الشعب السوري وتفرغ سورية من سكانها؟
نرجوكم نحن السوريين ..ان تلتفتوا لهذه المسألة الإنسانية إن كان في قلوبكم إنسانية

Passport queue in Hama today and every dayNo hope, no work.No electricity, no diesel, no bread#massmigration

Hama’da bugün ve her gün pasaport kuyruğuUmut yok, iş yok.Elektrik yok, dizel yok, ekmek yok#kitlesel göç 今日と毎日ハマのパスポートキュー希望も仕事もありません。電気もディーゼルもパンもありません#大量移動 طابور الجوازات في مدينة حماة اليوم وكل يوملا أمل لا عمل .لاكهرباء لامازوت ولاخبز#هجرة_جماعية

The Japanese pharmaceutical company, Shionogi, has started clinical trials of a corona vaccine, which it is working to develop to be used as a booster vaccine.

And participates in the clinical trials, which began on Friday, 200 people, all of whom received two doses of the Pfizer or Moderna vaccines at least six months ago. Half of the participants will receive the Shionogi vaccine as a booster, while the other half will receive the Pfizer vaccine. The Osaka-based company will then…

نُشر بواسطة عبد العزيز شويش

هندسة عمارة www.shwiesh.com

اترك تعليقًا

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: